پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۱۰۵۱

پیشنهادفروشنده نصف قطعه
🧨متراژ ۱۲۰مترمربع وکالتی
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۱۰۵۱
🧨واریز شده قطعه نامشخش دست اول
کد ۹۸۲۶

تماس باما