پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۱۷ و۹۱۶

🧨پیشنهادفروشنده ۲ قطعه
🧨متراژ ۵۰۰متر مشاع هرکدام
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۱۷ و۹۱۶
🧨دارای سند مشاع بدون واریزی
کد۹۸۲۷

تماس باما