پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۳۷

پیشنهادفروشنده فوری ۱قطعه
🧨متراژ ۲۴۰متر مربع سند تکبرگ
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۳۷
🧨 واقع در بلوار پردیس
کد ۹۸۲۸

تماس باما