پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۶۱وکالتی

🧨پیشنهادفروشنده ۲قطعه
🧨متراژ ۲۴۰مترهر قطعه،جمعا۴۸۰متر
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۶۱وکالتی
🧨۳نبش استثنایی۲۴متردر۲۰متر
🧨دارای دیوار کشی به ارتفاع ۱.۳۰
🧨 فوری بصورت یکجا فقط
کد ۹۸۲۴

تماس باما