پیشنهادفروشنده فوری ۱قطعه

🧨پیشنهادفروشنده فوری ۱قطعه
🧨متراژ ۲۴۰متر مربع
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۱۴۵
🧨 بر ۱۲ جنوبی داخل کوچه معمولی
🧨 فروشنده واقعی فوری نیاز شدید مالی

🧨جهت استعلام قیمت
کد ۹۸۲۰

تماس باما