متراژ ۲۴۰ متر سند تکبرگ

🧨پیشنهادفروشنده فوری ۲قطعه
🧨متراژ ۲۴۰ متر سند تکبرگ
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۱۶
🧨 دوقطعه کنار هم هردو دوکله
🧨 فروشنده واقعی قیمت استثنایی

کد ۹۸۲۲

تماس باما